חברת הכנסת סתיו שפיר בכנס לביטחון לאומי 2.0

Published by : TAUVOD
חברת הכנסת סתיו שפיר מהמחנה הציוני בכנס לביטחון לאומי 2.0 שהתקיים ביוזמת המכון למחקרי ביטחון לאומי
, INSS
באוניברסיטת תל אביב ב-7.11.18
cached video

אוניברסיטת תל אביב ביטחון לאומי 2.0 המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS סתיו שפיר כנס ביטחון לאומי