Bruket berättar om Mölndalsån

Bruket berättar om Mölndalsån

Följ med vattenkontrollanten från Mölndals Kvarnby, Per Palmér när han söker efter källan till Mölndalsån uppe i Hindåsskogarna och bla berättar om vad en vattenkontrollant har för sig idag. Det är ju en syssla med mycket gamla anor...
Denna film ingår i projektet "Bruket berättar" som handlar om det gamla pappersbruket Papyrus i Mölndal.
Läs mer på: www.bruketberattar.com
Beställ filmen från Lillstugan i Vendels webbshop: www.lillstuganivendel.se. Gå in på "Litteratur" och sedan "Film/DVD"

Se också inledningen till filmen på annan plats på denna kanal!
https://www.youtube.com/watch?v=0K95uwJi1oc&t=6s
cached video