Rosanna Dinamarca (V) och Eva Rusz debatterar förskolegrupper i december 2012

Published by : SvenskPolitik1
Rosanna Dinamarca (V) och barnpsykolog Eva Rusz debatterar förskolegrupper i aktuellt den 4de december 2012.
cached video

SvenskPolitik Rosanna Dinamarca